Planując budowę hali produkcyjnej, już na etapie projektu należy uwzględnić efektywny sposób wentylacji. Jej rodzaj musi być dostosowany do specyfiki danego obiektu. Kompleksowe ujęcie instalacji wentylacji zapewni jej skuteczne funkcjonowanie. Należy zaplanować działanie wentylacji wywiewnej ogólnej oraz miejscowej (stanowiskowej), a także nawiewnej. Priorytetem jest zdrowie pracowników, dlatego niezbędne jest doprowadzenie oczyszczonego powietrza oraz odprowadzenie zanieczyszczeń z miejsca emisji.


Od czego rozpocząć proces projektowania wentylacji hal produkcyjnych?

Z tym pytaniem zwracamy się do pana Wojciecha Koterwy WicePrezesa Przedsiębiorstwa GLIMAR w Gliwicach „Każdy projekt wentylacji hali jest zawsze wyzwaniem dla projektanta. Przygotowując projekt wentylacji obiektu o dużej kubaturze dokładnie analizuję procesy technologiczne, które będą przeprowadzane w hali. Sprawdzam rodzaj, ilość oraz źródła zanieczyszczeń. Najbardziej zwracam uwagę na obszary o najwyższym stężeniu zanieczyszczeń oraz sposób ich rozprzestrzeniania. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w halach produkcyjnych dodatkowym źródłem ciepła i wilgoci są same maszyny i pracownicy. Wszystkie te czynniki wpływają na dobór odpowiednich rozwiązań i miejsca montażu wentylacji mechanicznej”.

Z jakich elementów składa się instalacja wentylacji mechanicznej?

”Główny podział to: wentylacja ogólna hali oraz odciągi miejscowe. Obydwa rodzaje wentylacji muszą ze sobą współpracować. Wentylacja ogólna składa się z nawiewników i wywiewników, a także pozostałych urządzeń takich, jak filtry, wentylatory, odpylacze itp. Ogólna wentylacja może być zaprojektowana w formie wyporowej bądź też mieszającej. Natomiast odciągi miejscowe dzielimy na stacjonarne i mobilne, w zależności od rodzaju danego stanowiska.

Należy dokładnie obliczyć parametry zastosowanych urządzeń, aby ilość powietrza usuwanego i nawiewanego, spełniała normy prawne”.

Praca w hali produkcyjnej może być szkodliwa dla zdrowia pracowników. W jaki sposób temu zapobiegać?

”Należy uwzględnić wiele czynników, które będą miały wpływ na jakość powietrza. W halach produkcyjnych występuje dużo zanieczyszczeń, będących efektem produkcji. Są to zwykle pyły, włókna, cząsteczki plastiku, metalu i wiele innych. Zanieczyszczenia mają bezpośredni wpływ na maszyny produkcyjne, przez co wzrasta ich awaryjność. Zagrożenie stanowią również szkodliwe gazy, np. opary olejów czy farb. Gazy mogą być powodem poważnych chorób pracowników, ponieważ oddziałują drażniąco, alergizująco, toksycznie czy nawet kancerogennie. Zanieczyszczenia gazowe mogą stać się przyczyną pożaru i wybuchu”.


Gwarancją poprawnego działania wentylacji każdej hali produkcyjnej jest regularne monitorowanie jakości powietrza oraz jej serwisowanie. Jeśli w hali odczuwalny jest zaduch, zapachy chemikaliów lub widoczne są pyły produkcyjne osiadające na maszynach, to niezbędne jest wezwanie profesjonalnej firmy serwisującej instalacje wentylacji mechanicznej. Istotna jest jakość i dokładność czyszczenia wentylacji, jak również jego regularność (kilka razy w roku). Gromadzenie się pyłów w kanałach wentylacyjnych może być przyczyną pożaru, natomiast wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, co uszkadza układ oddechowy pracowników. Nie bez znaczenia jest również dużo wyższy koszt eksploatacji zanieczyszczonej wentylacji.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież