Budowa domu wymaga odpowiedniego przygotowania. Każdy projekt powinien określać sposób zasilania obiektu w media, a także warunki techniczne podłączenia do sieci. Spełnienie tych wymogów jest konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Warunkiem otrzymania decyzji o warunkach zabudowy jest natomiast możliwość uzbrojenia działki.Czym jest wniosek o warunki zabudowy?

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy urząd musi potwierdzić, że działka spełnia potrzeby inwestycji w zakresie dostawy mediów. W tym celu odpowiednią opinię wystawiają odpowiedzialne za to jednostki, np. zakład kanalizacji czy wydział geodezji. W każdym przypadku konieczne jest spełnienie wymaganych warunków ustawowych. Jeżeli nie ma pewności co do możliwości doprowadzenia odpowiednich mediów w momencie oddania budynku do użytku, należy uzyskać wcześniej formalną dokumentację z terminem zgodnym z datą inwestycji. Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o dostawę z odpowiedzialną za wybrany element infrastruktury jednostką, np. zakładem energetycznym, zakładem komunalnym czy przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna?

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest konieczne, jeżeli dla danej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - a także wówczas, gdy inwestor planuje zmienić sposób jej zagospodarowania. Dotyczy to np. budowy, rozbudowy lub nadbudowy innego obiektu budowlanego czy wykonania innych robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Nie bez znaczenia pozostaje zmiana sposobu użytkowania danego obiektu lub jego części, bądź też budowy budynku o obszarze oddziaływania mieszczącym się w całości na działce przeznaczonej dla wybranego projektu. Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna także w przypadku budowy wolnostojącego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej z powierzchnią zabudowy do 35 m2.


Kiedy decyzja nie jest wymagana?

Decyzja o warunkach zabudowy nie jest konieczna w przypadku, gdy inwestor planuje jednorazową, tymczasową zmianę zagospodarowania terenu niewymagającą uzyskiwania pozwolenia na budowę. Podobnie wygląda to wówczas, jeżeli remont, montaż lub przebudowa nie prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu oraz sposobu użytkowania obiektu. Nie mogą one jednak modyfikować formy architektonicznej i oddziaływać na środowisko. Decyzji o warunkach zabudowy nie trzeba posiadać także w przypadku inwestycji budowlanej realizowanych w ramach celu publicznego. W takiej sytuacji wystarczy wniosek o ustalenie lokalizacji.


Jak sprawdzić uzbrojenie działki?

Uzbrojona działka to taka, która w swoich granicach posiada przyłącza do głównych mediów lub dysponuje bliskim dostępem przynajmniej do linii energetycznej i wodociągu. W przypadku niektórych lokalizacji dotyczy to również kanalizacji, sieci gazowej czy linii telekomunikacyjnej. W drugim przypadku działkę budowlaną można w pełni wyposażyć jedynie poprzez wykonanie odpowiednich przyłączy. Działka nieuzbrojona ich nie posiada, dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić parametry posesji. Informacje o uzbrojeniu zweryfikować można w lokalnym urzędzie gminy. Możliwości w kwestii przyłączenia do wybranej sieci da się natomiast sprawdzić w miejscowych zakładach zarządzających sieciami. Przy okazji warto poznać orientacyjne koszty wykonania poszczególnych przyłączy.

Jak skutecznie doprowadzić do działki przyłącza?

Budowa domu to kilkuetapowy proces. Do najważniejszych działań podejmowanych przez inwestorów należy zakup działki oraz wybór odpowiedniego projektu. Na szczególna uwagę zasługują w pełni wykończone, gotowe domy pod klucz. Aby zaoszczędzić nieco czasu, warto przekazać spełnienie głównych formalności doświadczonym specjalistom. Kompleksową ofertę w tym zakresie posiada firma New-House: https://new-house.com.pl/budowa-domu. Doprowadzenie do działki przyłączy są obowiązkiem wszystkich inwestorów, których interesują gotowe domy pod klucz. Proces ten zajmuje jednak nierzadko nawet kilka miesięcy, dlatego warto zająć się nim jak najwcześniej.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież