Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednym z elementów przestrzegania przepisów BHP jest przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP każdemu zatrudnionemu pracownikowi.

Szkolenia wstępne BHP

Terminy przeprowadzania szkoleń BHP różnią się od siebie i nie są jednolite dla wszystkich branż działających na polskim rynku. Przepisy prawa wskazują jednoznacznie w jakich maksymalnych okresach szkolenia BHP pracowników powinny być przeprowadzane i najczęściej zależą od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku przez pracownika na zdrowiu a także utraty życia.

Pierwszym typem szkolenia dla nowo przyjmowanego pracownika jest szkolenie wstępne i bez niego pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do pracy. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenie to powinno odbyć się w dniu kiedy pracownik przystępuje do pracy, czyli w pierwszym dniu rozpoczęcia przez niego pracy.

Szkolenia okresowe – jak często należy je przeprowadzać?

Na bezpieczeństwo i higienę pracy wpływają także szkolenia okresowe pracowników. W tym przypadku termin i częstotliwość ich przeprowadzania różnią się od rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy oraz zajmowanego stanowiska.

W przypadku osób kierujących pracownikami (np. kierowników i brygadzistów) szkolenie okresowe powinno odbyć się do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Kolejne szkolenia okresowe w przypadku tych osób powinny odbywać się raz na okres pięciu lat.

Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych powinny odbyć pierwsze szkolenie okresowe maksymalnie w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. W przypadku tej grupy zawodowej kolejne szkolenia okresowe mogą odbywać się co 3 lata. Jeśli jednak pracownik został zatrudniony na stanowisku robotniczym  na którym występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia, kolejne szkolenia okresowe powinien obywać co 12 miesięcy.

W ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku szkolenie okresowe powinni odbyć także pracownicy inżynieryjno-techniczni, organizatorzy produkcji, projektanci i konstruktorzy maszyn oraz pracownicy służby BHP (w tym także osoby które wykonują zadania tej służby). W przypadku tych grup pracowników kolejne szkolenia z zakresu BHP wraz z instruktażem stanowiskowym należy przeprowadzać co kolejne 5 lat.

Zaplanuj szkolenie BHP w swojej firmie.

Kursy BHP w przypadku pracowników administracyjno – biurowych

Dużą grupę pracowników w większości zakładów i firm stanowią pracownicy administracyjno-biurowi. Ogólna zasada przeprowadzania szkoleń okresowych w przypadku tej grupy pracowników stanowi, że szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane co 6 lat. Duże uproszczenie w tej materii przyniosła nowelizacja ustawy z 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Zgodnie z jej zapisami w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, którzy zaliczani są do grupy zawodowej, dla której uznana została nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, nie ma konieczności przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Do tej grupy zaliczyć można m.in. działalności związane z edukacją, działalność finansową i ubezpieczeniową, naukową i techniczną czy dotyczącą administracyjnej obsługi klienta.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież