Chcąc zgłosić zakończenie robót budowlanych i uzyskać pozwolenie na użytkowanie musimy przedłożyć między innymi oryginał dziennika budowy.

Widać zatem jakim ważnym dokumentem urzędowym jest ów dziennik budowy. Warto zatem zadbać o prowadzenie wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po zakończeniu prac budowlanych przechować w bezpiecznym miejscu lub od razu przedłożyć w odpowiednim organie.

Czy potrzebny jest nam dziennik budowlany?

Przed rozpoczęciem robót budowlanych każdy chcący wybudować domek wolnostojący powinien zaopatrzyć się w dziennik budowy. Ten dokument urzędowy wydawany jest przez urząd miasta na prawach powiatu lub przez Starostwo Powiatowe. Ważny jest tylko wtedy, kiedy prowadzony jest zgadnie z obwiązującymi przepisami. Kolejną ważną informacją jest fakt traktowania tego dokumentu urzędowego jako silnej rangi środka dowodowego.

Właściwy organ na podstawie dziennika budowy przyznaje numer budynkowi na danej ulicy. Warto wiedzieć, że dokument swoje kosztuje, a jego cena zależy od wielkości inwestycji, którą realizujemy. W przypadku domku jednorodzinnego wystarcza kilkunastostronicowy dziennik budowy, który ważny jest tylko z pieczęcią odpowiedniego organu. Dziennik budowy jest wielkości zeszytu formatu A4. Posiada podwójne numerowane strony.

Jest to zabezpieczenie przed sfałszowaniem lub usunięciem którejś ze stron. Wpisu do dziennika budowy może dokonywać kierownik budowy, inspektor budowlany, osoba inwestująca czyli budująca się, inspektor sanitarny i geodeta.

Na pierwszych stronicach powinny znajdować się dane inwestora i adres budowy. Każda z wymienionych wyżej osób powinna dokonywać wpisów tylko i wyłącznie w ramach własnych obowiązków. W dzienniku powinny znajdować się wszelkie wpisy pokazujące przebieg budowy domku wolnostojącego i zdarzenia, które mają jakiekolwiek znaczenie w ostatecznym podsumowaniu prawidłowości dokonanej budowy.

Co gdy nie mamy dziennika budowy?

Skoro dziennik budowy jest takim ważnym dokumentem urzędowym to co stanie się jak zostanie stwierdzony jego brak lub zniszczenie. Według polskiego prawa w takich przypadkach należy się kara w wysokości 50-500 złotych. Wiadomo, że w trakcie budowy kierownik może popaść w konflikt z inwestorem i zostać zwolniony po stwierdzeniu nieprawidłowości w przebiegu realizacji budowy i przy tej okazji próbować zawłaszczyć sobie dziennik budowy.

W takiej sytuacji można powiadomić stosowny organ, którym jest Policja. Pamiętajmy jednak, że trzeba wzywać kierownika budowy do oddania dokumentu urzędowego jakim jest dziennik budowy. Warto wiedzieć, że źle prowadzony dziennik budowy spowoduje postawienie kierownika budowy przed izbą samorządu zawodowego, tak będzie również w przypadku zawłaszczenia dziennika budowy.

Sprawdź jakie dokumenty potrzebujesz do odbioru domu.

Komentarze  

0 #2 Anka 2019-11-09 05:51
Witam, osobiście zupełnie zgadzam się z Twoim tekstem !
Cytować
0 #1 pan O. 2019-10-09 09:20
Ważna sprawa prawidłowo prowadzony dziennik. U mnie było wszystko w porządku i budowa skończyła się powodzeniem. Warto zadbać nawet o szczegóły.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież