Wielu z nas marzy o wybudowaniu własnego domu jednak aby rozpocząć prace budowlane trzeba przebrnąć przez szereg etapów. Jednym z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu, a więc trzeba się nachodzić.

Z pewnością trzeba udać się do Starostwa w celu uzyskania warunków zabudowy lub wypisu z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w którym znajdziemy szereg wytycznych i parametrów jakie obowiązują na danej działce. Znajdziemy tam kąt nachylenia dachu jaki jest dopuszczalny, informację na temat powierzchni zabudowy, zapis o ilości dopuszczalnej liczby pięter oraz wiedzę na temat powierzchni biologicznej czynnej na działce, którą chcemy zagospodarować.

W celu uzyskania wypisu z MPZP należy udać się do wydziału architektowniczno-budowlanego odpowiedniej placówki samorządowej. Do składanych dokumentów należy dołączyć dowód opłaty skarbowej oraz informację mówiąca o numerze działki. Gdy stwierdzimy, że działka nie posiada MPZP powinniśmy wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji na temat warunków zabudowy na naszej działce. W tym celu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • informacje na temat uzbrojenia działki w którym mowa o wystarczającej ilości uzbrojenia czyli kanalizacja, gaz i prąd,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • mapę lub kopie mapy na której zaznaczona jest działka,
  • mapę działki dostępną z wydziale geodezyjnym,
  • kartę katalogowa projektu zabudowania czyli naszego przyszłego domu.

Urząd po otrzymaniu stosownego wniosku ma czas w liczbie 90 dni na wydanie dokumentu mówiącego o warunkach zabudowy. Jest to o wiele korzystniejsze rozwiązanie, gdyż jest elastyczniejsze od warunków zawartych w MPZP i może być przychylniejsze naszemu projektowi. Bardzo trudno jest uzyskać zmianę w warunkach zabudowy zawartą w MPZP.

Kolejnym etapem jest wybór projektu domu w którym przyjdzie nam mieszkać i adaptacja projektu domu do wymogów zawartych w warunkach zabudowy. Z pewnością musimy udać się do wydziału geodezji i zamówić tam badanie gruntu, choć nie zawsze trzeba i mapkę. Ponadto musimy postarać się o dokument mówiący o warunkach doprowadzenia przyłącza prądu, gazu i kanalizacji.

Z tym wszystkim udajemy się do najkorzystniej lokalnego architekta, który zaadoptuje projekt wybranego domu do warunków panujących na działce. Architekt po wykonaniu prac powinien przedłożyć nam projekt budowlany w który zawarta będzie część opisowa, architektoniczna, konstrukcyjna i opis instalacji.

Następnie po uporaniu się z architektem należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem domu. W tym celu musimy do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć następujące dokumenty: prawo do własności domu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki, projekt domu z opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a ostatnim potrzebnym dokumentem jest ten z artykułu 12 ust. 7 z prawa budowlanego.

Tak skompletowana dokumentacja właściwie przełożona zapewni nam brak dodatkowych problemów przy uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. W dokumencie zwanym pozwoleniem na budowę zawartych jest szereg informacji mówiących o wymaganiach nadzoru budowy, okresie w którym możemy użytkować tymczasowe obiekty i warunki jakie trzeba spełnić odnośnie zabezpieczenia terenu inwestycji.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę możemy rozpocząć prace jednak wcześniej trzeba poinformować urząd o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. W dokumencie trzeba dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zabezpieczeniu zdrowia i bezpieczeństwa na placu budowy, dokument z artykułu 12 ust. 7 z prawa budowlanego oraz informację z postaci dokumentu potwierdzającego przejęcie stanowiska kierownika budowy.

Po przejściu przez te wszystkie etapy możemy rozpocząć obserwacje rosnącego cegła po cegle naszego nowego pięknego domu.