Sprzedaż prądu z fotowoltaiki

Wiadomą sprawą jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł przy pomocy instalacji fotowoltaicznej.

Umożliwia to obniżenie rachunków za prąd z sieci publicznej. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej można po podpisaniu stosownej umowy przesyłać do swojego operatora energetycznego. W rozporządzeniach i ustawach użytkownik instalacji fotowoltaicznej nie musi mieć koncesji i pozwolenia na odprowadzanie nadmiaru energii do swojego operatora jeśli jej moc nie przekracza 40kWh.

Instalacje fotowoltaiczne o mocy nie większej niż 40kWh nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawcy przewidzieli zapis mówiący o konieczności odbierania nadwyżki prądu przez zakłady energetyczne oraz zakład musi ponieść koszt przyłącza i licznika prądu działającego w dwóch kierunkach.

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki

Prosumenci oddający nadwyżki energii elektrycznych mogą liczyć na obniżone ceny za zużycie prądu. Instalacja o mocy do 10kWh odbiera aż 80% energii wprowadzonej do sieci, a instalacje o mocy do 40kWh odbierają 70%. Zapis mówi, że Prosumenci mają 365 dni od momenty wprowadzenia energii do sieci. Stając się niezależni od publicznych dostaw prądu mając instalacje fotowoltaiczną stajemy się ekologiczni jednocześnie dbamy o czystość powietrza. Osoby fizyczne nie mogę sprzedawać energii elektrycznej dlatego też przesłany nadmiar energii elektrycznej w późniejszym okresie oddawany jest przez operatora energetycznego.

Trochę historii prosumenckich. Kilka lat temu odkup energii elektrycznej był uwarunkowany od wielkości instalacji. I tak. Mając instalację 10kWh cena odkupu była bardzo korzystna przez pierwsze 15 lat. Cena wynosiła:

  • dla instalacji do 3kWh – 0,75pln/1kWh,
  • dla instalacji od 3 do 10 kWh – 0,65pln/kWh.

Niestety kolejne rządy doprowadziły do powstania ustawy zabraniającej prosumentom sprzedaży nadmiaru energii elektrycznej. Po roku 2020 po szeregu zmian być może pojawi się możliwość bezpośredniej sprzedaży energii elektryczne z instalacji fotowoltaicznych. Informacje mówią, że ceny i koszty energii elektrycznej rosną. Zwiększa się również ilość odbiorców biznesowych. Jest więc szansa dla prądu pozyskanego z odnawialnych źródeł energii w tym instalacji fotowoltaicznych. Jako kraj w którym koszty produkcji zależą od od sytuacji na rynku CO2 i zmiany ceny paliwa. Pojawia się możliwość zmniejszenia rachunków poprzez bezpośredni zakup energii z odnawialnych źródeł. Takie sytuacje wraz z niemożliwością korzystania z energii z źródeł kopalnych z zbyt niski udziałem energii z odnawialnych źródeł i prowadzonej polityki zmuszają do zakupu energii z odnawialnych źródeł. Ta sytuacja jest wielką szansą dla bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej.