Dokumenty do odbioru domu

Chcąc rozpocząć zamieszkiwanie ukończonego domu należy poinformować o zakończeniu prac budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Natomiast Inspektor ma 21 dni roboczych na wydanie sprzeciwu. Jeśli stosowny dokument nie wpłynie można bez żadnego problemu rozpocząć zamieszkiwanie świeżo ukończonego budynku. Jednak sam dokument o ukończeniu budowy to stanowczo za mało, gdyż trzeba załączyć jeszcze kilka niezbędnych dokumentów.Jakie dokumenty trzeba dostarczyć po zakończeniu budowy?

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i odpowiednimi przepisami, podpisana przez kierownika budowy informacja o wykonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób, jaki określa rozporządzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
  • jeśli w trakcie budowy wprowadzono w stosunku do projektu tak zwane zmiany nieistotne, trzeba dołączyć kopie rysunków projektowych, na których są one naniesione. Warto też załączyć opis wyjaśniający cel i zakres tych zmian. W takiej sytuacji projektant dokonujący poprawek musi złożyć podpis na oświadczeniu wystawianym przez kierownika budowy. Powinien się tam znaleźć również podpis inspektora nadzoru, jeśli był zatrudniany,
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapka). Sporządza ją uprawniony geodeta, za odpowiednią opłatą,
  • protokoły odbioru wszelkich przyłączy – kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych, albo umowy podpisane z dostawcami mediów,
  • protokół odbioru instalacji gazowej, jeśli oczywiście będzie ona w budynku. Wystawi go instalator mający do tego uprawnienia, po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji,
  • protokoły odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych,
  • jeśli dom nie będzie podłączony do kanalizacji, trzeba dołączyć atest higieniczny szamba, czyli zbiornika bezodpływowego, wystawiony przez jego producenta,
  • jeśli będziemy korzystać z własnego ujęcia wody pitnej, konieczne jest dołączenie wyniku laboratoryjnego badania potwierdzającego jej zdatność do spożycia.

Ważny jest fakt mówiący o tym, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego(PINB) może w ciągu 21 dni od daty złożenia zawiadomienia o ukończeniu budowy wysłać na miejsce kontrole Inspektora Nadzoru Budowlanego. O tym fakcie musi jednak poinformować odpowiednio wcześniej inwestora. Po przeprowadzeniu kontroli na której sprawdzana jest między innymi zgodność postawionego budynku w projektem PINB wydaje zgodę na użytkowanie i zamieszkanie domu. W razie dużych uchybień na budowie i w przypadku rozbieżności z projektem PINB może nałożyć karę pieniężną, która może kumulować się jeśli uchybień jest więcej. Może również nakazać wnieść poprawki do wykonanego budynku lub w przypadku skrajnym gdy inwestor nie zastosuje się do poleceń PINB może dojść do rozbiórki wybudowanego domu.

UWAGA! Za zamieszkanie domu bez wszystkich zgód i informacji Urzędników grożą kary.

Podczas wykonywania prac budowlanych należy pamiętać o rzetelnym i starannym wypełnianiu dziennika budowy, gromadzeniu najlepiej w jednym miejscu wyników wszystkich badań w tym geodezyjnych, gdyż ułatwi to późniejsze dalsze postępowania zmierzające do zamieszkania budynku.


Komentarze  

+1 #1 Marta 2019-10-09 09:50
Dokumentów co nie miara bez których ani rusz. Ach ta nasza biurokracja.
Wpis bardzo na czasie dokładnie opisujący temat. Chętnie zajrzę raz jeszcze:-)
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież