Pracą na wysokości są czynności wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości minimum 1,0 m nad poziomem podłogi albo ziemi. Co roku, dochodzi do wielu wypadków śmiertelnych, właśnie z powodu upadku ze znacznej wysokości. Są to więc prace szczególnie niebezpieczne, które w sposób bezpośredni zagrażają zdrowiu, jak i życiu pracowników. Z tego względu niezwykle ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania powierzonych obowiązków.

Czego nie można nazwać pracą na wysokości?

Nie każdy rodzaj prac wykonywanych nad poziomem ziemi, można nazwać tym terminem. Są pewne wyjątki obowiązujące w określonych przypadkach. Do takich prac nie można zaliczyć czynności wykonywanych na danej wysokości, jeśli powierzchnia:

  • jest dobrze osłonięta ze wszystkich stron do wysokości minimum 1,5 metra (ścianami z oknami oszklonymi tudzież pełnymi ścianami),
  • została wyposażona w pozostałe stałe konstrukcje albo urządzenia, które chronią pracowników przed możliwym upadkiem z wysokości.

Kto może pracować na wysokości?

Warto podkreślić, że nie każda osoba może zostać zatrudniona na tym stanowisku. Przyszły pracownik musi spełniać pewne wymagania. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • pełnoletności,
  • zaświadczeniu lekarskim o braku przeciwskazań do pracy na wysokości,
  • zaliczeniu i ważności szkoleń BHP,
  • zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego, jak i instrukcjami i procedurami, które obowiązują w konkretnym zakładzie pracy,
  • wyposażeniu pracownika w środki ochrony indywidualnej i przeszkoleniu go ze sposobu korzystania z nich.

Co ważne, osoba wykonywująca pracę na wysokości musi być zawsze odpowiedzialna i z rozsądkiem podchodzić do zasad BHP, gdyż ich łamanie może skończyć się tragiczne.

Praca na wysokości - kiedy stosują się środki ochrony indywidualnej?

Jeśli chodzi o hełm ochronny, każdy pracownik powinien go zakładać w trakcie prac budowlanych (np. na rusztowaniach), przy rozbiórkach obiektów budowlanych, przy pracach montażowych, czynnościach instalacyjnych, jak i przy wznoszeniu oraz demontażu szalowania. Kask jest niezbędnym elementem ochronnym także w przypadku prac na konstrukcjach stalowych, wieżach, masztach, mostach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych.

Jeżeli chodzi o środki ochrony przed upadkiem z wysokości, należy ich używać podczas: prac na masztach, słupach, w kabinach wysokich dźwigów, wieżach wiertniczych, trójnogach, czworonogach, w szybach, w kanałach ściekowych czy w czasie montażu elementów prefabrykowanych. Takie środki ochronne są też potrzebne w czasie wykonywania prac w wysoko położonych kabinach urządzeń magazynowych.

Praca na wysokości - jakie obowiązki ma pracodawca?

Pracodawca ma wiele obowiązków względem pracowników, gdyż musi zapewnić pracownikom bezpieczne wykonywanie pracy. Musi on przede wszystkim:

  • zapewnić właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej,
  • zapewnić pracownikom instruktaż stanowiskowy,
  • zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami, powierzony konkretnym osobom.

Praca na wysokości – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Wszystkie zatrudnione osoby pracujące w danym zakładzie pracy na wysokości, muszą zostać odpowiednio przeszkolone. Szkolenie powinno obejmować organizację pracy, jak i sposób użytkowania sprzętu do prac na wysokości. W zakres szkolenia powinno wchodzić między innymi: stosowanie właściwych technik chroniących przed upadkiem z wysokości, wykształcenie nawyków probezpiecznych, prawidłowe łączenie elementów należących do systemu powstrzymywania spadanie, odpowiednie zakładanie oraz regulacja szelek bezpieczeństwa itp.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież