Zacznijmy od tego co to jest magazynowanie. Jest to proces obsługi gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa.

Rozpoczyna się od analizy zapotrzebowanie na materiały to jest plany produkcji, akcje promocyjne, strategie dystrybucji i logistyki. Tworzone na ich podstawie zamówienia poprzez przyjęcie, składowanie w warunkach, które gwarantują pełną wartość użytkową, aż do przygotowania do wysyłki oraz końcowe wydawanie towarów.

Na czym polega magazynowanie produktów?

Magazynowanie jest również nazywane przechowalnictwem. Jest ściśle powiązane z zapewnieniem wymaganych bezpiecznych warunków przechowywania i transportu towarów. Proces magazynowanie dzieli się na 4 główne fazy to jest:

    • Przyjęcie towaru – tą fazą rozpoczyna się proces magazynowanie. Przyjęcie towaru powinno być udokumentowane stosownym dokumentem odbioru towarów. W trakcie tego etapu dochodzi do rozładunku, kontroli produktów i transportu do strefy składowania.
    • Składowanie – wyróżnia się składowanie blokowe i rzędowe. Przykładowe czynności wykonywane podczas magazynowania to: załadowanie i rozładowanie regałów, czy też przechowywanie w odpowiednich warunkach.
    • Kompletacja – jest to czynność, którą realizuje się w strefie magazynowania oraz w specjalnie wydzielonej przestrzeni na kompletację. Może odbywać się według metody towar do człowieka lub człowiek do towaru. Ważne czynności wykonywane w tej fazie to kontrola jakościowa i ilościowa oraz znakowanie.
    • Wydawanie – jest to faza, w której towar opuszcza fizycznie magazyn. Wykonywane czynności to: kontrola wydawania i załadunek.

Fazy magazynowania produktów

Fazy magazynowania, które zostały wyżej wymienione występują zarówno w firmach produkcyjnych jak i handlowych, czy też logistycznych. W zależności od typu magazynu i rodzaju towarów pełnią one różne role. Ważna jest właściwa organizacja procesu, która zaprowadzi do wielowymiarowych korzyści.

Jako, że towar magazynowany jest w specjalnych budynkach istnieją zasady odpowiedniego składowania. Należy rozdzielać towar według asortymentowych, poza tym należy zabezpieczyć produkty przed szkodnikami. Ponadto powinno się stosować właściwe techniki i technologie składowania. Powinno się zapewnić dostęp do towarów oraz zapewnić prawidłową rotację produktów. Ważne jest zapewnienie higieny w pomieszczeniach. Pamiętać należy o rozmieszczeniu towarów pod względem masy, na przykład ciężkie towary na dole regały, a lżejsze u góry.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież