ściana nośna

Planujesz remont mieszkania i zastanawiasz się jakie ściany możesz wyburzyć?

Stoisz przed lada problemem, ale nic straconego, sprawdź jak rozpoznać która ściana jest działowa, a która nośna oraz jakie warunki trzeba spełnić pod czas wyburzania.


Ściana nośna, a działowa

Ściana nośna jest elementem konstrukcji na który przenoszone są obciążenia z wyższych kondygnacji, dachu i stropu na fundamenty i inne elementy domu. Są to najważniejsze ściany w całym budynku. Ściany te muszą spełniać wymagania techniczne określone prawem dotyczące między innymi nośności, izolacji akustycznej i termicznej. To jakich materiałów użyto na ściany nośne zależy od technologii budowy budynku.

Ściany działowe są przegrodami wewnętrznymi oddzielającymi poszczególne pomieszczenia. Przenoszą wyłącznie ciężar własny i elementów do nich przymocowanych. Ściany działowe powinny być stawiane w drugim etapie budowy po zakończeniu stawiania ścian nośnych. Ściany działowe maja wysokość jednej kondygnacji. Stawiane są z płyt kartonowo-gipsowych lub samego gipsu.

Nowoczesnym rozwiązaniem jest zamontowanie pustaków szklanych jako elementu ściany działowej. Pełnią funkcje dekoracyjną i przenoszą światło do pozostałych pomieszczeń. Rozróżnienie ściany nośnej od działowej nie powinno nastręczać problemów. Większy problem z rozpoznaniem jest w przypadku starszego budownictwa, gdzie stawiano ściany działowe na wyższych piętrach o tym samym przebiegu. W czasie budowy mogło dojść do pewnych zmian, których nie zapisano więc sprawdzenie samej dokumentacji nie wystarcza. Trzeba skontaktować się z konstruktorem. Sposobem na rozpoznanie ściany nośnej od działowej jest zrobienie szkicu wszystkich ścian na wszystkich kondygnacjach.

Z faktu na ścianie nośnej opierania się stropu lub ścian wyższych kondygnacji można przypuszczać, że ściany na niższych poziomach, na których nie opierają się ściany wyższych poziomów, są prawdopodobnie ścianami działowymi.


Czy można usunąć ścianę nośną?

Jeśli zaistniała potrzeba wyburzenia ściany nośnej to w tym celu musimy zebrać dokumentację techniczną stworzona przez specjalistę, który określi typ i parametry podciągu mającego zastąpić ścianę nośną. Istnieje możliwość, że ze względu na kwestie wytrzymałościowe budynku rozbiórka całej ściany nośnej jest niemożliwa.

Rozwiązaniem jest zrobienie otwarcie na drugie pomieszczenie i wybudowanie filarów podpierających strop. Przed przystąpieniem do wyburzenia należy sprawdzić plan rozmieszczenie instalacji. Wyżej wymienione wskazówki mogą posłużyć jedynie do planów modernizacyjnych. Przed przystąpieniem do działania należy skontaktować się z konstruktorem mającym odpowiednie uprawnienia, który będzie w stanie potwierdzić nasze przypuszczenia. Z pewnością koszt zatrudnienia specjalisty będzie niższy od skutków złego rozpoznania ścian i zniwelowania problemów powstałych na skutek ingerencji w ściany nośne (konstrukcyjne).


Ściana nośna grubość

Wewnętrzne ściany nośne, na które przenoszone jest obciążenie powinny mięć grubość średnio około 20 centymetrów. Wznosi się je razem ze ścianami zewnętrznymi. Służą one również do oddzielenia pomieszczeń w domu. Ściany te muszą wykazać się ognioodpornością i dobrą izolacją akustyczną. Wewnętrzne ściany nośne wymagają odpowiedniego połączenia z ścianami nośnymi zewnętrznymi. Potrzeba nośnej ściany zewnętrznej budynku zależy od ilości pięter.

Budynek parterowy lub jednopiętrowy nie będzie miał dużych potrzeb nośnych dlatego też ściany można wybudować z materiałów słabszych ale cieplejszych. Można zastosować ścianę z jednorodnych bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 lub nawet 400 przy grubości około 40 centymetrów. Ściana jednorodna z lekkich pustaków ceramicznych też spełni wymagania nośności i i izolacji cieplnej przy grubości 35-45 centymetrów.


Ściana nośna czy można zburzyć?

Na każdym etapie powstawania domu lub po zakończeniu budowy powstają różne pomysły na przykład na rozbudowę kotłowni, zrobienie z dwóch sypialni jednej. Niektóre z tych pomysłów wymagają wyburzenia ściany nośnej. W celu wyburzenia ściany nośnej potrzebny jest projekt, zgłoszenie i pozwolenie na przebudowę. W zaprojektowanym podciągu nie można dokonywać żadnych zmian.

W miejscu ściany nośnej musi powstać inny element konstrukcyjny, który przejmie obciążenia wyższych kondygnacji. Podciągiem może być belka zapewniając podporę dla stropu. Istnieją sytuację w których sam podciąg nie wystarczy trzeba wtedy wybudować filary, które wesprą konstrukcję podciągu. Szerokość wyburzenia zazwyczaj wynosi nie więcej niż 5 metrów. W przypadku większego wyburzenia ściany nośnej zaistnieje potrzeba połączenia ze sobą belek. Jest to jednak skomplikowane i kosztowne rozwiązanie.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież